Miejsce przyjazne seniorom

2015

Krakowskie instytucje i firmy, które otwierają się na osoby starsze, 14 grudnia br. zostały nagrodzone certyfikatami „Miejsce przyjazne seniorom”.

Na trzech pierwszych miejscach w piątej edycji plebiscytu znalazły się filie miejskich bibliotek - np. Filia nr 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej.

Prócz niej certyfikaty otrzymały: Filie nr 5 i 13 Podgórskiej Biblioteki Publicznej, Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”, Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A.S. Sapiehy, Kino Agrafka, Studio Tańca GOSZa oraz Active Woman Studio Promocji Zdrowia i Urody.

Celem plebiscytu jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom na terenie Krakowa, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do seniorów, a także miejsc, gdzie osoby starsze czują się dobrze i są godnie traktowane.

Akcja jest organizowana przez władze Krakowa i województwo małopolskie.

Więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9191963,w-tych-miejscach-seniorzy-czuja-sie-najlepiej-wideo,id,t.html


Akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom”, realizowana jest w oparciu o zawarte 24 maja 2011 r. porozumienie o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków. Do dnia 31 października każdego roku przyjmowane są zgłoszenia do Akcji. O otrzymanie certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom” zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do porozumienia, mogą zgłaszać się następujące miejsca:

  • instytucje,
  • firmy,
  • organizacje,
  • urzędy,
  • osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce,
  • inne spełniające kryteria Regulaminu.

Równorzędnymi organizatorami i realizatorami Akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Głównym celem Akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kultury, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby osób starszych poprzez dostosowanie architektury oraz oferowanie produktów, usług, zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. Miejsc, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła decyzyjna, którą tworzą Marszałek Województwa Małopolskiego i Prezydent Miasta Krakowa. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Komisja Konkursowa. Komisja przygotowuje listę rekomendacyjną, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę decyzyjną.

2014

Podczas Gali Finałowej tegorocznej akcji „Miejsce przyjazne seniorom”, która odbyła się 8 grudnia 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury, Rynek Główny 25 z rąk Wioletty Wilimskiej – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Anny Okońskiej-Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, 38 firm i instytucji otrzymało przyznane przez Marka Sowę – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa certyfikaty „Miejsce przyjazne seniorom” a 10 podmiotów zostało wyróżnionych za działania podejmowane z myślą o osobach w wieku senioralnym.

Jesteśmy wieloletnim laureatem tej akcji: