WIECZOREK ANDRZEJKOWY

Zapraszamy na Wieczorek Andrzejkowy do hotelu Sympozjum w piątek 25 listopada br od g.18:00.

Zgłoszenia do dnia 5.11.2022.